Rymden är med i vardagen

Det är inte endast supermakter och stora företags dyra privilegier att vända sig mot rymden längre. Tack vare ny rymdteknik har rymden kommit med i vardagen även hos den vanliga människan. En stor del av oss använder redan data från de satelliter som cirklar runt jorden, för att få data till sin mobil eller navigator. Signaler från satelliter används även för TV-sändingar,  inom jord- och skogsbruket, fiskenäringen, naturskyddet, inom logistik, energiöverföring samt inom räddningsväsendet.

Kvarken med i rymdåldern

Kvarken Space Economy projektet som leds av Vasa universitet har som mål att skapa ett innovationsekosystem för kvarken området, inom vilket regionen kan ta till sig den data som rymdtekniken medför idag.

Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, Interreg Botnia-Atlantica-programmet, fungerar som finansiär, och projektet genomförs i samarbete med 10 högskolor och forskningsorganisationer på båda sidorna om Kvarken.

- Genom det här projektet vill vi höja kunskapen inom rymddataanvändning och den nya rymdekonomin i Österbotten och Västerbotten till nya nivåer. Vi kommer att skapa ett innovationscenter för rymddata, Kvarken Space Center, där vi kan förmedla data från rymden så att den kommer till användning för regionernas invånare, företag, skolor och andra intressenter, berättar projektansvariga professor Heidi Kuusniemi, som själv tillhör pionjärerna inom finländsk satellitspårning.

Heidi Kuusniemi,

Projektet kommer även att sända ut en minisatellit, bygga en mottagarstation för satellitdata på Brändö kampusområde, samt upprätthålla en öppen portal för förmedling och förädling av rymddata.

Affärsmöjligheter med rymddata

Projektet hjälper företag och utvecklingsorganisationer att hitta nya affärsmöjligheter genom att använda sig av rymddata som finns tillgänglig. Projektet kommer gärna i kontakt med företag i hela gamla Vasa län och i Västerbotten, som skulle vara intresserade av att utveckla sin kunskap om rymdekonomi.

Utöver företag så är en viktig målgrupp skolor och studerande, oavsett ålder. Projektet kommer att ordna olika workshops, där man får lära sig mer om rymden, satelliter och den sorts data som de samlar på sig och hur man kan använda sig av det.

Kendall Rutledge.

- Vi vill hämta rymden närmare regionens invånare. Ett sätt kommer att vara genom att en gång i månaden publicera i Mega-tidningen satellitbilder från Kvarken området, säger projektledare Kendall Rutledge, som jobbar med projektet både för Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet.